Georgia Garinois-Melenikiotou – Key Challenges in Advertising Around the World

Georgia Garinois-Melenikiotou, SVP Corporate Marketing, The Estée Lauder Companies

Download (PDF, 501KB)